Mutatószámok

A FOGYASZTÓVÉDELMI MUTATÓSZÁMOK, A 179/2011 ( IX . 2. ) KORM. REND. SZERINT A TANULÓK FOGYASZTÓVÉDELMI SZEMPONTBÓL VALÓ VÉDELME ÉRDEKÉBEN KELL KÖZZÉ TENNÜNK.

A mutatószámokat kategóriánként, és negyedévenként kell közzétennünk.

*Az Általános képzési óraszám (ÁKÓ) azt mutatja, hogy a kötelezően előírt minimális óraszámhoz képest (személygépkocsi 30 óra) , százalékosan mennyi óra kellett a sikeres forgalmi vizsgához.

*A Vizsga Sikerességi Mutató (VSM) azt mutatja , hogy a képzőszerv összes vizsgaeseményéből (alapvizsgák, pótórák) mennyi lett sikeres. A VSM = sikeres vizsgaesemény osztva az összes vizsgaeseménnyel.

*A Képzési Költség (KK) kiszámításánál a már minden vizsgát letett tanulók által befizetett összes költség átlagát kell alapul venni. (elméleti tanfolyam díja , a gyakorlati oktatás díja , kezelési költség , vizsgadíjak , képzőszerv váltás díja , stb. ) Nem tartozik ide az orvosi alkalmassági vizsgálat díja , elsősegély nyújtási ismeretek ,vezetői engedély kiállításának díja sem.

*A mutatószámokat a képzőszerv köteles a honlapján 3 havonta aktualizálni és feltüntetni. Ha az ábrában „nincs adat” szerepel az azt jelenti, hogy az adott negyedévben az adott képzőszervnél nincs releváns adat, kevesebb mint 10 tanuló/vizsgázó volt az adott időszakban .

2023. NEGYEDIK NEGYEDÉV
„B” KATEGÓRIA:
VSM: Elmélet: 28,21% Forgalom: 54,55%
ÁKÓ: Nem volt 10 tanuló
KK: 370.600Ft (8 tanuló )
„AM” KATEGÓRIA:
VSM: nincs adat
ÁKÓ: nincs adat
KK: 132.200 Ft (nem volt 10 tanuló)
„A1” KATEGÓRIA:
VSM: nincs adat
ÁKÓ: nincs adat
KK: 251.500 Ft (nem volt 10 tanuló)
„A” KATEGÓRIA:
VSM: nincs adat
ÁKÓ: nincs adat
KK: 356.800 Ft (nem volt 10 tanuló)
„B+A1” KATEGÓRIA:
VSM: nincs adat
ÁKÓ: nincs adat
KK: 87.600Ft (nem volt 10 tanuló)

Megjegyzés: A motoros kategóriáknál minden tanulónál, úgy kell számolnunk, hogy az autósiskolánk biztosította a képzéshez a motorkerékpárt. (Ez nem minden esetben volt – van így.)

VSM: Vizsga sikerességi mutató
ÁKÓ: Átlagos képzési óraszám
KK. KÉPZÉSI KÖLTSÉG